Vi forhandler hjertestartere og tilbyr kurs i generell hjerte-lunge-redning (HLR) og bruk av hjertestarter.

Vi ønsker å bidra til at flest mulig kan overleve hvis det inntreffer plutselig og uventet hjertestans. Optimalt utført hjerte-lunge-redning opprettholder en viss blodsirkulasjon hos et menneske med hjertestans, men starter ikke hjertet igjen. Sjansene for å overleve en hjertestans reduseres med ca 5 - 10 % for hvert minutt man utsetter defibrillering (bruk av elektrisk hjertestarter). Da blir minuttene dyrebare mens man venter på ambulansen. Vi forhandler hjertestartere og kan nå tilby bedrifter og organisasjoner kurs i generell hjerte-lunge-redning (HLR), utplassering av hjertestarter og opplæring i bruk av hjertestarter. Dagens halvautomatiske hjertestartere er enkle, trygge og meget driftssikre. Klikk her for tilbud på kjøp av hjertestarter. Alle kan bruke disse etter gjennomgått kurs. Klikk her for link til kurs.

Hva er plutselig og uventet hjertestans?

Plutselig og uventet hjertestans en tilstand hvor hjerteslagene plutselig og uventet stopper opp. Årsaken er en unormal livstruende hjerterytme, med utspring i hjertets elektriske ledningssystem. Den vanligste hjerterytmen ved plutselig hjertestans er ventrikkelflimmer, en tilstand hvor hjertets pumpearbeid er så kaotisk, at hjertet ikke er i stand til å pumpe blodet rundt i kroppen og frem til hjernen.Ved plutselig hjertestans vil den normale blodsirkulasjonen opphøre, vedkommende vil bli bevistløs og slutte å puste normalt. Uten umiddelbare tiltak, vil personen nesten alltid dø.

Overlevelse ved plutselig og uventet hjertestans.

Hver dag dør mellom 10 og 15 personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans, før de kommer frem til sykehuset. Det er mer enn 10 ganger så mange som omkommer i trafikkulykker hvert år. Overlevelsen ved plutselig og uventet hjertestans som opptrer utenfor sykehus i Norge, ligger på ca. 4-6 %. Skal vi øke denne overlevelsesprosenten er vi helt avhengig av at de som kommer til umiddelbart starter opp med god og effektiv Hjerte-Lunge-Redning.

Hvem rammes av plutselig og uventet hjertestans?

Plutselig og uventet hjertestans er uforutsigbart og kan ramme alle og enhver, selv om risikoen øker med alderen. Selv om kjent hjertesykdom er en vanlig årsak til plutelig og uventet hjertestans, har mange av de som rammes aldri hatt problemer med hjertet.

Hvilken behandling redder liv?

Ved plutselig og uventet hjertestans må man umiddelbart gripe inn. Man må varsle Medisinsk Nødtelefon (1-1-3) og eventuell intern beredskap dersom det er utplassert en hjertestarter i nærheten av pasienten. Det er helt avgjørende for overlevelsen at man raskest mulig iverksetter god og effektiv Hjerte-Lunge-Redning, med økt fokus på effektive brystkompresjoner, men dette alene vil sannsynligvis ikke få igang hjertet igjen.Defibrillering (bruk av elektrisk hjertestarter som gir et strømstøt gjennom hjertemuskelen) er den eneste livreddende behandlingen som kan få i gang hjertet igjen. Man nullstiller det elektriske kaoset i hjertemuskelen og håper at normal og pulsgivende hjerterytme gjenoppstår. Tiden er en kritisk faktor, og overlevelsesprosenten synker med 7-10 % for hvert minutt som går uten at det blir gitt defibrillering.

Hva kan du gjøre?

Anerkjente helseorganisasjoner, som Norsk Resuscitasjonsråd,anbefaler at alle bør kunne utføre god og effektiv hjerte-lunge-redning dersom noen rammes av plutselig og uventet hjertestans. Det tar i Norge gjennomsnittlig 12 minutter fra du ringer 1-1-3 til ambulansetjenesten ankommer. Det er i disse minuttene du må holde liv i personen, inntil ambulansepersonellet overtar. Hvis du i tillegg kan være med på å øke utbredelsen av hjertestartere, vil tiden før den kaotiske hjerterytmen kan tilbakeføres til normal og pulsgivende hjerterytme kortes ned. Dette øker overlevelsesprosenten i betydelig grad.

Myter og fakta om plutselig og uventet hjertestans (Norsk Rescusitasjonsråd)