Ansatte

 
Cardiolog Johan E. Sandvik
Ansvarlig lege ved Nordland Hjertesenter AS.
Flere års sykehuserfaring fra Universitetsykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset Bodø og Hammerfest sykehus. Arbeidet som seksjonsoverlege ved Hjerteovervåkningen ved Nordlandssykehuset før oppstart av Nordland Hjertesenter AS.
 

 
   

Vibeke V. Sandvik

Sykepleier (spesialsykepleier innen forebyggende helsevern). Sykepleiererfaring fra Universitetssykehuset Nord-Norge og

Hammerfest sykehus før oppstart ved Nordland Hjertesenter AS.

 

 
   

Hilde Thunhaug

Spesialsykepleier (Intensivsykepleier). Mangeårig sykepleiererfaring fra Hjerteovervåkningen ved Nordlandssykehuset Bodø før oppstart ved Nordland Hjertesenter AS.