Velkommen til Nordland Hjertesenter

Det er for tiden ca 16 ukers ventetid for vanlige undersøkelser. For undersøkelser som inkluderer 24-timers EKG-registrering er ventetiden lenger.

Nordland Hjertesenter AS er et spesialistlegesenter med offentlig driftsavtale. Dette innebærer at pasientene, som ved sykehuspoliklinikker, kun betaler ordinær egenandel (samt et lite tillegg for forbruksmateriell). Evt. reise- og oppholdsutgifter for pasienter hjemmehørende i Nordland, Troms og Finnmark dekkes i henhold til rikstrygdeverkets regelverk. Ta kontakt med ditt lokale trygdekontor for nærmere informasjon. Se nyheter.

Vi har vanligvis kort ventetid og vurderer pasienter etter henvisning fra almen- eller sykehusleger. Vi vurderer også privatbetalende pasienter med eller uten henvisning fra lege. Privatbetalende pasienter vurderes vanligvis utenom ordinær arbeidstid. Pågangen av privatbetalende pasienter er begrenset. Derfor blir ventetiden gjerne kortere. Ventetiden for privatbetalende pasienter er vanligvis mindre enn 3 uker. Se nyheter.

Vi utreder, kontrollerer og behandler pasienter med hjerterelaterte symptomer. Foruten klinisk undersøkelse og vurdering benytter vi oss av:

  • EKG
  • Belastnings-EKG
  • Ultralyd/ekkocardiografi med Doppler
  • Stressekkocardiografi
  • 24-timers EKG-registrering (Holtermonitorering) inkl. ST-analyse (spasme-angina). Utredning av hjerterytme forstyrrelser eller besvimelse suppleres ved behov med langtids-EKG (loop/event recorder)
  • 24-timers blodtrykksmonitorering
  • Pacemakerkontroller
  • Dynamisk spirometri (pusteprøve) med evt. reversibilitetstest

Vi gjennomfører også screeningundersøkelser av idrettsutøvere og personer med risikofaktorer for utvikling av hjertesykdom.

Vi har et godt samarbeid med ulike institusjoner som driver med invasiv kardiologisk utredning. Dette innebærer at den totale ventetiden før eventuell coronar angiografi (kransåre røntgenundersøkelse), PCI (utblokking) eller hjerteoperasjon blir relativt kort.

Ved behov for rask vurdering (klinisk mistanke om alvorlig sykdom, nydebutert angina pectoris med ustabilt preg) ser vi bort i fra ordinær ventetid og prøver å få til en snarlig vurdering. Dette forutsetter imidlertid at din lege tar direkte kontakt med oss.