Priser

Prisliste gjeldende pr. 1. juli 2009:

Egenandeler:  
Konsultasjon  295,-
   
Tillegg ved spesialundersøkelser (materiellkostnader):
Utstyr til EKG 75,-
Utstyr til belastnings-EKG 75,-
Utstyr til 24 timers EKG 75,-
Utstyr til EKG ved ultralydsundersøkelse 75,-
Utstyr til spirometri (pusteprøve) 75,-
   
Pasienter med frikort:  

Pasienter med frikort betaler kun for materiellkostnader.

 

Privatbetalende pasienter:
Konsultasjon og nødvendige tilleggsundersøkelser kr. 2.500 - 6.000 avhengig av omfanget av undersøkelsen. Undersøkelse utenom ordinær ventetid er noe dyrere enn undersøkelser med "ordinær ventetid". Prisen vil alltid bli meddelt den enkelte muntlig (pr. telefon) eller skriftlig før vi gjør noen endelig timeavtale.